Satış Sözleşmesi

 MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI
 Eurostar kartuş dünyası www.kartus-cu.com
 ADRES
 :
 Merkez Depo Antalya
 TEL
 :
 0242 513 63 60
 FAX
 :
 0242 513 29 50
 E-MAIL
 :
 destek@kartus-cu.com
 ALICI www.kartus-cu.com sitesinde sipariş veren ve sipariş numarasına sahip olan kişi alıcı olarak anılacaktır. 
Sipariş sırasında vermiş olduğu iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve yürürlükteki 
Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği 
internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, 
maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatları, ödeme şekli, teslimat koşulları ,
söz konusu ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler, cayma hakkı ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, 
bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünleri sipariş ettiğini 
işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3 - ÜRÜN / TESLİMAT BİLGİLERİ www.kartus-cu.com e-ticaret sitesinden elektronik ortamda satın aldığı ürün ya da ürünlerin cinsi veya türü, 
miktarı, marka veya modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri ve kargo ücreti 
alışveriş öncesi düzenlediği formlarda ve sipariş ayrıntılarında görüldüğü gibidir.

MADDE 4 - SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri 
Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 
sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2. Yazılımsal veya sistemsel hatalardan kaynaklanan fiyat yanlışlıklarından 
hiçbir şekilde sorumlu olmayıp, gerektiğinde alıcıya e-mail veya telefon yolu ile
haber vererek siparişi iptal edip alıcıya bedel iadesi yapma hakkına sahiptir.

4.3. Satıcı, sipariş bedelinin ödemesini alamadığı 
ve gerekli gördüğü diğer mücbir hallerde siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

MADDE 5 - ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.www.kartus-cu.com sitesi üzerinden sipariş veren ve sipariş numarasına sahip olan alıcı 
tüm sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.

5.2. Alıcının ürünü iade etmek istemesi, bu sözleşme içerisindeki 
Cayma Hakkı maddesi dışında, mücbir sebepler varsa yasal mevzuatlar çerçevesinde satıcının tasarrufundadır.

5.3. Olası iade durumlarında alıcı ürünü iade ederken, 
ürün ambalajına zarar vermemiş olmayı, ürünü kullanmamış olmayı 
ve ürün ambalajını açmamış olmayı kabul ve taahüt eder.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 
7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde 
SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve 
ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 
Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün 
SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. 
Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. 
Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. 
Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin 
malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde 
malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu 
ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için 
tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin 
eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar 
Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 8 - SÖZLEŞMENİN KABULÜ

ALICI bu sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı 
tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. 
satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, 
ön bilgileri www.kartus-cu.com adresinde elektronik ortamda görmesinin ve teyidinin yanısıra 
sisteme kayıtlı olan elektronik postasına gönderildiğini, 
böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyid-onay vererek 
ürünü sipariş ve işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.